‘Demon Slayer’ Season 3 Được Xác Nhận

Season 3 : “Swordsmith Village Arc” của Demon Slayer đan trong quá trình sản xuất. Do đại dịch Covid nên quá trìn sản xuất của series bị ảnh hưởng. Thời gian ra mắt chính thức có thể được thông báo vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023.

Xem teaser nhé:

Hãy chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *