Bạn có thể gửi thông tin khiếu nại qua hotline:  0938164816 hoặc chat trực tiếp với chúng tôi trên website và messenger qua: m.me/pegiayvn

Chúng tôi sẽ xử lý khiếu nại của bạn ngay lập tức sau khi nhận được thông tin.