CHÍNH SÁCH cookie

Cookie giúp cho Pegiay.vn cải thiện trải nghiệm của bạn nhờ giúp chúng tôi thống kê được các số liệu về tính hiệu quả của các trang.

Cookie mà chúng tôi sử dụng không bao gồm địa chỉ của bạn, số điện thoại của bạn, số tài khoản ngân hàng của bạn và chúng tôi cũng không trao đổi cookie với bất kỳ một cá nhân hoặc doanh nghiệp nào khác.

Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn tự do.
Tham khảo:
Hướng dẫn về cookie trên Chrome của Google

Nếu có thay đổi về chính sách cookie thì chúng tôi sẽ cập nhật vào trang này.