CẬP NHẬT MỞ RỘNG CỦA PEGIAY.VN

Đây là những cập nhật chính thức của Pegiay.vn tính từ năm 2022.

MỞ RỘNG ĐA DẠNG HÀNG HÓA - THÁNG 3/2022

Pegiay.vn chính thức mở rộng các loại hàng hóa thay vì chỉ bán sneaker như trước.
Các bạn có thể tham khảo feed sản phẩm mới của Pegiay.vn .