VỀ KHẢ NĂNG DỄ SỬ DỤNG

Khả năng dễ sử dụng là ưu tiên hàng đầu của Pegiay. Nếu như các bạn có ý kiến giúp Pegiay tăng cường khả năng dễ sử dụng thì xin hãy điền ý kiến của bạn vào form bên dưới. Cảm ơn các bạn!