Pegiay trợ giá học sinh sinh viên

CHÍNH SÁCH TRỢ GIÁ HỌC SINH/ SINH VIÊN

Nếu bạn là học sinh hoặc sinh viên đang học tập tại các trường trên toàn quốc thì bạn có thể gửi thông tin cho chúng tôi để nhận ngay ưu đãi đặc biệt ( 10% và có thể sử dụng nhiều lần ) cho tất cả các đơn hàng tại Pegiay.