PEGIAY FOR CHARITY

Pegiay.vn đóng góp một phần lợi nhuận vào công tác hỗ trợ những mảnh đời khó khăn trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta.

pegiay for charity

Bạn có thể đóng góp vào quỹ từ thiện của Pegiay.vn bằng cách bấm vào nút quyên góp bên dưới.