Hiển thị 17–32 của 45 kết quả

 • Giảm giá! Áo Blazer -B126Áo Blazer -B126

  Áo Blazer -B126

  Được xếp hạng 0 5 sao
  225,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B126 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 43 – 51 – 64
  Chất liệu: Nỉ
  Màu sắc: Xanh đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B098Áo Blazer -B098

  Áo Blazer -B098

  Được xếp hạng 0 5 sao
  225,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B098 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 45 – 57 – 77
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Xanh lá đậm
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Áo Blazer -B006Áo Blazer -B006

  Áo Blazer -B006

  Được xếp hạng 0 5 sao
  250,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B006 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 46 – 57 – 71
  Chất liệu: Lanh
  Màu sắc: Xám nâu
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B049Áo Blazer -B049

  Áo Blazer -B049

  Được xếp hạng 0 5 sao
  207,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B049 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 50 – 60 -85
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Nâu
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B124Áo Blazer -B124

  Áo Blazer -B124

  Được xếp hạng 0 5 sao
  225,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B124 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 46 – 59 – 76
  Chất liệu: Lanh
  Màu sắc: Trắng
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B150Áo Blazer -B150

  Áo Blazer -B150

  Được xếp hạng 0 5 sao
  225,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B150 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 48 – 58 – 74
  Chất liệu: Lanh
  Màu sắc: Xám
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B100Áo Blazer -B100

  Áo Blazer -B100

  Được xếp hạng 0 5 sao
  207,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B100 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 44 – 60 -74
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Xanh đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B135Áo Blazer -B135

  Áo Blazer -B135

  Được xếp hạng 0 5 sao
  198,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B135 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 43 – 51 – 54
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Xanh đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B008Áo Blazer -B008

  Áo Blazer -B008

  Được xếp hạng 0 5 sao
  198,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B008 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 43 – 61 – 71
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Xanh đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B132Áo Blazer -B132

  Áo Blazer -B132

  Được xếp hạng 0 5 sao
  216,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B132 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 47 – 57 – 79
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Xanh đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B122Áo Blazer -B122

  Áo Blazer -B122

  Được xếp hạng 0 5 sao
  243,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B122 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 45 – 55 – 75
  Chất liệu: lanh
  Màu sắc: Xanh xọc
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B081Áo Blazer -B081

  Áo Blazer -B088

  Được xếp hạng 0 5 sao
  243,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B088 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 44 – 53 – 65
  Chất liệu: Thô
  Màu sắc: Nâu
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B067Áo Blazer -B067

  Áo Blazer -B067

  Được xếp hạng 0 5 sao
  234,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B067 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 44 – 62 -72
  Chất liệu: Nhung gân
  Màu sắc: Đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B087Áo Blazer -B087

  Áo Blazer -B087

  Được xếp hạng 0 5 sao
  225,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B087 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 43 -54 -67
  Chất liệu: Lanh
  Màu sắc: Trắng kem
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B130Áo Blazer -B130

  Áo Blazer -B130

  Được xếp hạng 0 5 sao
  180,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B130- Rosie’A Clothing
  Số đo: 43 -61 – 70
  Chất liệu: Lanh
  Màu sắc: Nâu cà phê
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B003Áo Blazer -B003

  Áo Blazer -B003

  Được xếp hạng 0 5 sao
  234,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B003 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 40 -56 -76
  Chất liệu: Vải lanh
  Màu sắc: Xanh đen, Xọc,
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/