Hiển thị 1–16 của 44 kết quả

 • Áo Blazer-B058

  Được xếp hạng 0 5 sao
  250,000

  Thông tin sản phẩm:

  Tên sản phẩm: Áo Blazer-B058 – Rosie’A Clothing

  Số đo: 47 – 55 – 74

  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%

  Màu sắc: Xanh

  Xuất xứ: Nhật

  ————————————————————————

  Rosie’A

  BE YOUR OWN WAY

  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300

  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/

  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Áo Blazer-B056

  Được xếp hạng 0 5 sao
  270,000

  Thông tin sản phẩm:

  Tên sản phẩm: Áo Blazer-B056 – Rosie’A Clothing

  Số đo: 41 – 53 – 66

  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%

  Màu sắc: Xanh

  Xuất xứ: Nhật

  ————————————————————————

  Rosie’A

  BE YOUR OWN WAY

  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300

  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/

  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Áo Blazer-B048

  Được xếp hạng 0 5 sao
  200,000

  Thông tin sản phẩm:

  Tên sản phẩm: Áo Blazer-B048 – Rosie’A Clothing

  Số đo: 45 – 62 – 76

  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%

  Màu sắc: Xanh

  Xuất xứ: Nhật

  ————————————————————————

  Rosie’A

  BE YOUR OWN WAY

  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300

  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/

  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Áo Blazer-B027

  Được xếp hạng 0 5 sao
  230,000

  Thông tin sản phẩm:

  Tên sản phẩm: Áo Blazer-B027 – Rosie’A Clothing

  Số đo: 44 – 58 – 49

  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%

  Màu sắc: Xanh

  Xuất xứ: Nhật

  ————————————————————————

  Rosie’A

  BE YOUR OWN WAY

  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300

  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/

  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Áo Blazer-B026

  Được xếp hạng 0 5 sao
  230,000

  Thông tin sản phẩm:

  Tên sản phẩm: Áo Blazer-B026 – Rosie’A Clothing

  Số đo: 44 – 60 – 50

  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%

  Màu sắc: Xanh

  Xuất xứ: Nhật

  ————————————————————————

  Rosie’A

  BE YOUR OWN WAY

  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300

  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/

  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Áo Blazer-B024

  Được xếp hạng 0 5 sao
  230,000

  Thông tin sản phẩm:

  Tên sản phẩm: Áo Blazer-B024 – Rosie’A Clothing

  Số đo: 43 – 53 – 52

  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%

  Màu sắc: Xanh

  Xuất xứ: Nhật

  ————————————————————————

  Rosie’A

  BE YOUR OWN WAY

  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300

  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/

  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Áo Blazer-B012

  Được xếp hạng 0 5 sao
  230,000

  Thông tin sản phẩm:

  Tên sản phẩm: Áo Blazer-B012 – Rosie’A Clothing

  Số đo: 41 – 53 – 48

  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%

  Màu sắc: Xanh

  Xuất xứ: Nhật

  ————————————————————————

  Rosie’A

  BE YOUR OWN WAY

  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300

  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/

  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer Nam -B073Áo Blazer Nam -B073

  Áo Blazer Nam -B073

  Được xếp hạng 0 5 sao
  234,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer Nam -B073 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 50 – 60 – 76
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: nâu cà phê
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer Nam -B133Áo Blazer Nam -B133

  Áo Blazer Nam -B133

  Được xếp hạng 0 5 sao
  225,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer Nam -B133 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 43 – 57 – 77
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer Nam -B071Áo Blazer Nam -B071

  Áo Blazer Nam -B071

  Được xếp hạng 0 5 sao
  207,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer Nam -B071 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 45 – 57 – 77
  Chất liệu: Lanh
  Màu sắc: Xám trắng xọc
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer Nam -B147Áo Blazer Nam -B147

  Áo Blazer Nam -B147

  Được xếp hạng 0 5 sao
  216,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer Nam -B147- Rosie’A Clothing
  Số đo: 45 – 59 – 79
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer Nam -B099Áo Blazer Nam -B099

  Áo Blazer Nam -B099

  Được xếp hạng 0 5 sao
  252,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer Nam -B099 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 47 – 57 – 73
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer Nam -B068Áo Blazer Nam -B068

  Áo Blazer Nam -B068

  Được xếp hạng 0 5 sao
  225,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer Nam -B068 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 43 – 57 – 75
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Xanh xám đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer nam -B092Áo Blazer nam -B092

  Áo Blazer nam -B092

  Được xếp hạng 0 5 sao
  198,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer nam -B092 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 45 – 51 – 67
  Chất liệu: Nỉ
  Màu sắc: Đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B063Áo Blazer -B063

  Áo Blazer -B063

  Được xếp hạng 0 5 sao
  207,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B063 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 45 – 57- 63
  Chất liệu: Cotton 10% + Polyester 90%
  Màu sắc: Xanh lá
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/

 • Giảm giá! Áo Blazer -B126Áo Blazer -B126

  Áo Blazer -B126

  Được xếp hạng 0 5 sao
  225,000

  Thông tin sản phẩm:
  Tên sản phẩm: Áo Blazer -B126 – Rosie’A Clothing
  Số đo: 43 – 51 – 64
  Chất liệu: Nỉ
  Màu sắc: Xanh đen
  Xuất xứ: Nhật
  ————————————————————————
  Rosie’A
  BE YOUR OWN WAY
  ▪Hotline: 093.816.4816 or 037.235.2300
  ▪Faceook: https://www.facebook.com/rosieclothingbusiness/
  ▪Instagram: https://www.instagram.com/rosieclothing273/