THÔNG TIN CỬA HÀNG VẬT LÝ

Hiện tại Pegiay.vn chưa có cửa hàng vật lý. 

Nếu có bất kỳ địa điểm nào mang tên của chúng tôi thì hoàn toàn không phải do chúng tôi sở hữu và vận hành.

Trong tương lai Pegiay.vn có thể sẽ mở một cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh. Khi chính thức được xác nhận điều này thì chúng tôi sẽ thông báo đến tất cả các bạn.